REGLER
Provträna en (1) träning
Se mer info under Nybörjarkurs
Börja i grupp som passar dig
Nybörjare kan träna i gympakläder
Dräkt, kurshäfte mm, info i dojon
FÖRKLARING TILL SCHEMAT
Barn 7 - 10 år (flytande gränser)
Ungdom 11 - 14 år
Junior 15 - 17 år
Vuxen 18 - 89 år

 

Undantag från schemat är under jul/sommar då schemat är sammanslaget till en grupp (ej barn).