Med de nya riktlinjerna från FOHM börjar vi med barnträning i dojon igen. Till att börja med på onsdagar (fortfarande möjligt att vara med via Zoom på dessa pass).

Samma rutiner som tidigare för dojo träning; Föräldrar kan ej komma in - måste lämna barn ute, byt om hemma, klubbrum får ej användas, om ni känner er det minsta sjuka så stanna hemma, noga med er hygien och sprita händer innan ni går in i dojon.

För vuxna gäller fortsatt enbart Zoom träning. Se bifogade bilder för mer info.