Med anledning till de minskade restriktionerna har vi uppdaterat våra regler & rutiner

  • OK att använda omklädningsrummen
  • Föräldrar får komma in i våra lokaler, inklusive att använda klubbrummet
  • Följ noga våra föreskrifter om städning i dojon och klubbrum
  • Vi kommer återuppta par träning, dock om man önskar kan man köra med samma partner(s) eller helt undvika par träning
  • Viktigt att vi alla hjälps åt;

Tvätta händerna ofta
Hosta och nys i armvecket
Undvik att röra ögon, näsa och mun
Stanna hemma när du är sjuk
Använd handsprit
 

Vi följer situation noga och vid behov kommer vi att uppdatera ovan.

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/foreskrifter-och-allmanna-rad/

https://www.budokampsport.se/…/idrott-och-coronavirus-covi…/

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/